ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท

 
ประเภทธุรกิจ โรงแรม/รีสอร์ท
 
       สินเชื่อสำหรับเจ้าของกิจการโรงแรม/รีสอร์ท บริการที่พัก อาหาร สิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้เดินทาง เพื่อพักค้างคืน ลักษณะเป็นอาคารหรือบ้านพัก ที่สะดวกสบาย 
 
      วัตถุประสงค์ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในกิจการโดยมีแผนที่เหมาะสม  สำหรับไว้ใช้กรณีที่ขาดสภาพคล่องบางช่วง หรือใช้เป็นเงินทุนสำรองในกิจการ "ไม่ใช้ไม่เสียดอกเบี้ย" ลักษณะการใช้งานเหมือนกับสินเชื่อ O/D เป็นแบบลดต้นลดดอก แบ่งชำระต้นได้ตามความสะดวก และไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน อนุมัติแบบเร่งด่วน ขั้นตอนใน 1 วัน
 
 
 
Powered by MakeWebEasy.com