เอกสาร

    เอกสารสำหรับใช้พิจารณาเบื้องต้น

   1. ภาพถ่ายกิจการโดยรวมที่สามารถทราบถึงประเภทธุรกิจ

   2. สำเนาบัตรประชาชนหน้า-หลัง

   3. ใบจดทะเบียนพาณิชย์หรือหนังสือรับรอง บจก./ หจก./ โรงงาน 

   4. สัญญาเช่า (กรณีเช่าสถานที่ประกอบกิจการ)

  

Powered by MakeWebEasy.com