เอกสารที่ใช้ในการสมัคร


1. บัตรประจำตัวประชาชน 

 
2. หนังสือรับรอง บจก./หจก.
(กรณีนิติบุคคล) 
    ใบทะเบียนพาณิชย์
(กรณีบุคคลธรรมดา)
 
 
 
3. รูปภาพกิจการ

Powered by MakeWebEasy.com