แบบฟอร์มยื่นขอสินเชื่อ

 เอกสารที่ใช้ในการพิจารณาเบื้องต้น

1. บัตรประจำตัวประชาชน

2. หนังสือรับรอง บจก./หจก. (กรณีนิติบุคคล) 
    ใบทะเบียนพาณิชย์ (กรณีบุคคลธรรมดา)

3. รูปภาพกิจการ

(ตัวอย่างเอกสาร)

โปรดอ่านคำแนะนำ

- กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องที่มี ดอกจันสีแดง  *

- ในช่องเลือกไฟล์ สามารถเลือก ไฟล์ภาพที่มีอยู่ในโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ได้เลยนะคะ

- ส่งแบบฟอร์มสำเร็จ ต้องได้รับข้อความ "ได้รับข้อมูลเรียบร้อยค่ะ"  เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 1 ชม.   

Powered by MakeWebEasy.com