Outsourcing สำคัญกับธุรกิจคุณอย่างไร?

Last updated: 2021-08-06  |  158 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Outsourcing สำคัญกับธุรกิจคุณอย่างไร?

Outsourcing คือ การจ้างบุคคลากรหรือองค์กรภายนอกที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ เป็นการเฉพาะ เข้ามาทำงานนั้นๆ แทนให้ทั้งหมดหรืออาจจะเป็นแค่เพียงในบางส่วน
โดยที่สำคัญคือจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานในภาพรวมขององค์กรภายในด้วย ซึ่งอาจจะว่าจ้างรับเป็นชิ้นๆงานหรือเซ็นสัญญาว่าจ้างกันเป็นระยะเวลาแบบรายเดือนหรือรายปี ก็สามารถทำได้ตามแต่ที่จะตกลงกันระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ที่รับจ้าง ซึ่งปัจจุบันระบบการทำงานในลักษณะของ Outsource กำลังได้รับความนิยมในหมู่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กหรือที่เรียกว่า SME ไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก
โดยเหตุผลหลักในการจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาก็เพราะว่าภายในองค์กรอาจจะมีทรัพยากรไม่เพียงพอ ทั้งในเรื่องของทักษะและปริมาณหรืออาจจะเป็นการจ้างเพราะประหยัดค่าใช้จ่ายก็ได้

ซึ่งประโยชน์และข้อดีของการจ้างบุคคลภายนอก (Outsourcing) มีอะไรบ้าง

1.ลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร
การที่ผู้ประกอบการว่าจ้างบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องต่างๆ เป็นการเฉพาะจากภายนอกเข้ามาทำงานนั้นๆ แทน จะช่วยให้องค์กรสามารถประหยัดงบประมาณในส่วนดังกล่าวได้เป็นอย่างดี
เมื่อเทียบกับการจัดตั้งแผนกขึ้นมาใหม่อย่างเต็มรูปแบบ ที่จะต้องเสียทั้งค่าจ้างพนักงานประจำ รวมไปถึงต้องมีสวัสดิการต่างๆ ให้อีกด้วย


2.ลดความซับซ้อนขององค์กร
องค์กรที่มีพนักงานประจำเยอะก็จะมีความยุ่งยากในการบริหารเยอะเช่นกัน ยิ่งพนักงานเยอะก็จะยิ่งมีปัญหาทางด้านการสื่อสารและความเร็วในการขับเคลื่อนองค์กร เพราะฉะนั้นการจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) ก็เป็นการตัดภาระเรื่องความซับซ้อนในโครงสร้างขององค์กรไปได้ในระดับหนึ่ง ลดทั้งภาระของฝ่ายบุคคลและภาระของผู้บริหาร ผู้จัดการองค์กร


3.ความง่ายในการเริ่มทำโปรเจคใหม่
อีกปัญหาหนึ่งของการจ้างพนักงานประจำก็คือการรอ หากองค์กรจ้างเด็กจบใหม่ก็ต้องรอเรียนจบ หรือหากจ้างพนักงานจากองค์กรอื่นมาก็ต้องรอพนักงานหมดสัญญาทำงานกับองค์กรเก่าก่อน
ในกรณีนี้หากเป็นงานเร่งที่จะต้องรีบทำให้จบ ต้องการบุคคลากรเพื่อมาทำงานทันที การจ้างบุคคลภายนอกก็เป็นตัวเลือกที่ดีกว่า


4.สามารถหาพนักงานได้ในเวลาอันสั้น
กระบวนการจ้างพนักงานนั้นมีหลายขั้นตอนมาก ตั้งแต่การลงประกาศรับสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน และกระบวนการตัดสินใจต่างๆ ทั้งจากฝ่ายของตัวองค์กรเองและจากฝ่ายของผู้ที่เข้ามาสมัครงาน
ถ้าหากองค์กรมีกระบวนการจ้างบุคคลภายนอกที่ชัดเจนอยู่แล้ว หรือมีบริษัทตัวกลางช่วยจัดหาบุคคลภายนอกให้ ก็จะสามารถจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาได้เร็วขึ้น


5.บุคคลภายนอกมีทักษะที่ภายในองค์กรไม่มี
หลายครั้งที่องค์กรต้องการที่จะทำอะไรใหม่ๆ แต่ปัญหาก็คือบุคคลากรภายในองค์กรไม่มีความรู้ความสามารถมากพอ เพราะงานบางชนิดก็ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางเป็นอย่างมาก ยิ่งเป็นงานที่ต้องการทักษะที่หายากด้วยแล้ว บางครั้งการจ้างบุคคลภายนอกก็จะทำให้งานเสร็จได้เร็วและมีประสิทธภาพมากกว่า

โดยแนวโน้มการเลือกใช้ Outsource ในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยของการทำธุรกิจในยุคนี้ แต่ก่อนที่คุณจะตัดสินใจเลือกใช้ Outsource คุณจะต้องคำนึงและพิจารณาก่อนว่าจะเป็นการจ้างเพียงครั้งเดียวหรือมีระยะเวลาต่อเนื่องยาวนาน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการจ้างแบบไหนก็ล้วนส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของคุณด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้น คุณจะต้องพิจารณาให้ดีก่อนว่าเอาท์ซอร์สนั้นมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานหรือไม่ เพราะไม่เช่นนั้นแล้วธุรกิจของคุณก็อาจจะประสบกับความล้มเหลวหรือทำให้งานสะดุดเสียหายได้

Powered by MakeWebEasy.com